Khảo sát: Sự hoảng loạn trên mạng xã hội thúc đẩy việc cải tổ quản lý rủi ro ngân hàng