Cảnh báo của chuyên gia: Sự hỗn loạn trong lĩnh vực ngân hàng có thể lan sang nền kinh tế thực, siết chặt nguồn cung tín dụng