Hà Lan: Cảnh sát dùng chó nghiệp vụ trấn áp biểu tình phản đối phong tỏa COVID-19