Cảnh sát Hồng Kông có vụ bắt giữ đầu tiên theo luật an ninh mới

Chính quyền buộc tội sáu người Hồng Kông vì đăng các bài ‘xúi giục nổi loạn’ trên mạng xã hội trước ‘ngày nhạy cảm sắp tới.’