Cảnh sát Hồng Kông bị chỉ trích vì bắt giữ những người tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn

‘Nỗ lực đáng hổ thẹn của chính quyền nhằm ngăn cấm người dân đánh dấu ngày tưởng niệm sắp tới là sự một sự xúc phạm đối với những người đã bị sát hại trong cuộc trấn áp ở Thiên An Môn.’