Cảnh sát xác định nghi phạm với ‘danh sách dài tiền án tiền sự’’ sau khi 8 người thiệt mạng bên ngoài trung tâm Texas