Cập nhật Haiti sau động đất: Gần 2,000 người thiệt mạng, hơn 9,900 người bị thương, có 540,000 trẻ em bị ảnh hưởng