Câu chuyện miền Tây Hoa Kỳ: Chuyến đi chăn gia súc những năm 1980 minh họa rõ nét về lòng dũng cảm và trung thành như thế nào