Vào thời nhà Minh, khi Trương Văn Hy đang là cử tử (học trò dự thi), về Bắc Kinh (kinh đô mới thời Minh) để tham gia thi hội, gặp được một vị đạo sĩ đầu quấn khăn xanh, y phục giản dị lên thuyền. Người trên thuyền đều lạnh nhạt, coi thường ông. Trương Văn Hy đối với ông rất kính trọng, rất có lễ phép.

Có một hôm, Trương Văn Hy đọc các bài văn mẫu dự thi, vị đạo sĩ hỏi: “Tại sao cậu cứ luôn cầm cuốn sách này trong tay đọc đi đọc lại mà không buông ra vậy?” Trương Văn Hy nói: “Đọc sách là phải ôn tập mới có thể nhớ kỹ”.

Đạo sĩ nói: “Sách nhìn qua một chút là được rồi, đâu cần phải đọc tới đọc lui ôn bài như thế?” Trương Văn Hy nói: “Ngài có thể đọc sách như vậy sao?” Đạo sĩ đáp: “Có thể”. Trương Văn Hy liền đưa cuốn sách cho ông, đạo sĩ nhìn thoáng qua, đã có thể đọc thuộc lòng được ngay.

Trương Văn Hy nghĩ thầm, đạo sĩ này khi còn trẻ, nhất định đã đọc qua cuốn văn mẫu dự thi này rồi, nay mới có thể thể hiện trí nhớ của mình. Vì vậy ông lại lấy ra cuốn “Hồng Vũ chính vận”, làm khó hỏi: “Bộ sách này, ngài cũng có thể đọc qua liền nhớ được không?” Đạo sĩ trả lời: “Bộ sách này khó, cần phải xem hai lượt mới nhớ”. Vị đạo sĩ lập tức xem qua hai lượt, cũng đọc thuộc lòng được ngay.

Trương Văn Hy biết ông là một người kỳ lạ, lúc có cơ hội, đã hỏi thăm đạo sĩ những chuyện liên quan đến tương lai của mình.

Đạo sĩ nói: “Cậu có ba việc quan trọng. Việc thứ nhất trong đó là thi đậu Trạng Nguyên; việc thứ hai là mua được nhà cho mình; việc thứ ba là uống rượu ba ngày ở Đằng Vương Các”.

Trương Văn Hy hỏi: “Việc thứ nhất, việc thứ hai trong đó thì tôi có thể hiểu được. Nhưng việc thứ ba, đó là chuyện gì vậy?” Đạo sĩ nói: “Qua một thời gian nữa, đến lúc đó, cậu tự nhiên sẽ biết”.

Trương Văn Hy lại hỏi thăm tên họ của ông, đạo sĩ nói: “Ta tên là Từ Tuệ, tự là Tử Kỳ”. Trong ‘Trung hiếu kinh có tên họ của ta”. Nói xong vị đạo sĩ cáo từ rời đi. Từ đó về sau, Trương Văn Hy cũng không gặp lại ông ấy nữa.

Sau đó, Trương Văn Hy quả nhiên thi đỗ Trạng Nguyên, làm quan trong Xuân Phường ở Hàn Lâm.

Trương Văn Hy làm quan chính trực. Về sau vì tố cáo hành vi gian tà của đại học sĩ Lưu Cát, nhưng không có kết quả, ngược lại bị Lưu Cát trả thù, bị giáng chức quan đến Nam Kinh làm Viên ngoại lang Công bộ. Khi ông thuận đường đi qua Nam Xương, các quan viên của Lưỡng viện và Tam ty lúc ấy đều ngưỡng mộ danh tiếng cương trực của ông, chuẩn bị tiệc rượu ở Đằng Vương Các, khoản đãi ông ba ngày liền. Trong thời gian này, ông tranh thủ thời gian du lãm đến Đạo quán Thiết Trụ. Ở trong Đạo quán có một người đang đọc ‘Trung hiếu kinh’, Trương Văn Hy mượn sách ấy đọc qua, nhìn thấy có người tên Từ Tử Kỳ theo như lời đạo sĩ nói. Trong ‘Trung hiếu kinh’ kể lại rõ ràng sự tích Từ Tử Kỳ là một vị hiếu tử (người con có hiếu), hiếu kính phụ mẫu, sau khi chết trở thành Thần Tiên, rất cảm động lòng người.

Trong ‘Trung hiếu kinh’ kể lại rõ ràng sự tích Từ Tử Kỳ là một vị hiếu tử (người con có hiếu), hiếu kính phụ mẫu. (Ảnh: Tài sản công)

Về sau Trương Văn Hy quả nhiên mua được căn nhà cũ và sống ở đó.

Ba việc lớn trong cuộc đời của Trương Văn Hy đều được Từ đạo nhân trước kia tiên đoán, nói đúng từng việc một.

Từ việc Từ đạo nhân thuận hiếu mà trở thành Thần Tiên, Trương Văn Hy đã lĩnh ngộ được đạo lý “Trong đời người chí hiếu thực sự rất quan trọng”.

Chính là:
Nhân sinh tại thế hiếu vi tiên,
Hiếu kính phụ mẫu năng thành tiên!
Khả liên thế thượng bất hiếu tử,
Uổng đắc nhân thân lộ tẩu thiên!

Tạm dịch:

Chính là:
Người sống trên đời hiếu trước tiên
Hiếu kính phụ mẫu trở thành Tiên!
Thương thay những người con bất hiếu
Đi sai đường uổng phí một thân người!

  • Theo “Dũng tràng tiểu phẩm” của Chu Quốc Trinh thời Minh

Bài đăng lại từ nguồn báo Chánh Kiến: https://www.zhengjian.org/node/63420

Tiểu Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn