Câu chuyện lịch sử: Người thiện tin Thần miễn tai kiếp, kẻ ác không tin bị đào thải