Câu chuyện Thần Tiên: Hứa Tinh Dương tích được công đức to lớn gì mà cả nhà được bay lên trời?