Câu chuyện Thần Tiên: Lỡ mất cơ duyên, Lưu pháp sư hối hận không thôi