Cầu thủ NBA kêu gọi thế giới phản đối việc Bắc Kinh dùng Olympic để biện minh cho tội diệt chủng