NBA, Nike và việc từ chối lên án các hành vi lạm dụng của nhà cầm quyền Trung Quốc