CEO JPMorgan đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về khoản chi tiêu thâm hụt ‘rất lớn’ của chính phủ TT Biden

‘Thâm hụt về căn bản sẽ không biến mất khỏi tầm mắt,’ ông Jamie Dimon nói, đồng thời cảnh báo về tình trạng lạm phát đình trệ.