CDC: Biến thể Delta phổ biến hơn khi số ca COVID-19 tăng lên