CEO TikTok từ chối nói về việc liệu ĐCSTQ có đàn áp người Duy Ngô Nhĩ hay không