Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Chánh văn phòng thị trưởng thành phố Baton Rouge: Shen Yun ‘vô cùng ấn tượng’ và đầy tính giáo dục