ChatGPT bị nghi ngờ kiểm duyệt các chủ đề về Trung Quốc

ChatGPT cho biết chương trình này không thể tạo ra những hình ảnh về một ‘bối cảnh chính trị nhạy cảm như các cuộc biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn.’