Châu Âu chi 800 tỷ EUR để giải quyết khủng hoảng năng lượng, Đức đứng đầu danh sách