Các nhà phê bình: Việc GOP đẩy mạnh xuất cảng dầu, khí đốt sẽ không làm giảm hóa đơn năng lượng của người Mỹ