Chỉ 7 ứng cử viên đủ điều kiện cho cuộc tranh biện lần thứ hai của Đảng Cộng Hòa

Yêu cầu cao hơn để tham gia cuộc tranh biện tiếp theo có nghĩa là một số người tham gia trước đây đã không vượt qua được vòng loại.