Cựu TT Trump sẽ bỏ qua cuộc tranh biện thứ hai của Đảng Cộng Hòa

Thay vào đó, ông sẽ đến thăm các công nhân nghiệp đoàn Detroit vào hôm thứ Tư - một ngày sau chuyến thăm của Tổng thống Biden.