Chỉ cần một vài mẹo nhỏ, sẽ không còn sợ cay mắt khi thái hành tây