Chỉ số Bloomberg: Giới tỷ phú mất 1.4 ngàn tỷ USD trong nửa đầu năm 2022