Chi tiết về Omicron BA.5: Mô hình mới tiết lộ nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ lây nhiễm cao