Chicago: Phi cơ của United Airlines bốc cháy tại Phi trường O’Hare

Phát ngôn viên của United Airlines cho biết: 'Bộ phận cứu hỏa cùng các nhân viên y tế đã tiếp nhận chiếc phi cơ một cách hết sức thận trọng.'