Trung Quốc đặt mục tiêu chiếm lĩnh vị trí đầu ngành của Boeing vào năm 2049