Chiếc xe buýt đầu tiên từ Texas đưa những người nhập cư bất hợp pháp đến Hoa Thịnh Đốn