Chiến dịch của bà Clinton, DNC đồng ý trả tiền phạt cho các khoản thanh toán trong Hồ sơ Steele