Cựu Tổng chưởng lý Barr: Việc ngăn chặn các bài báo về Hunter Biden ‘chắc chắn’ đã ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2020