Chiến dịch ‘quản lý nông thôn’ cứng rắn của Trung Quốc gây ra sự bất mãn trên diện rộng

Chính sách cộng sản nhằm tăng sản lượng ngũ cốc tạo thêm gánh nặng cho các cộng đồng nông thôn đang gặp khó khăn