Nông dân Tứ Xuyên chịu cảnh mất mùa vì dùng hạt giống đậu nành của chính quyền