Chiến dịch tranh cử của TT Biden: ‘Không ai là đứng trên pháp luật’

Tòa Bạch Ốc cũng đưa ra một tuyên bố ngắn gọn nhấn mạnh rằng họ tôn trọng pháp quyền.