‘Một ngày đáng xấu hổ trong lịch sử Mỹ quốc’: Đảng Cộng Hòa phản ứng trước phán quyết kết tội cựu TT Trump

Các thành viên Đảng Cộng Hòa nhanh chóng bác bỏ bản kết tội này vì cho rằng đó là kết quả có thể đoán trước được của một cuộc truy tố có động cơ chính trị.