Trang web quyên góp của ông Trump bị sập khi lượng tiền ủng hộ đổ về sau phán quyết có tội

Cựu TT Trump kêu gọi quyên góp khi gửi thông điệp về điều mà ông gọi là “phiên tòa chính trị săn phù thủy gian lận.”