Chiến lược của Đảng Dân Chủ trong việc sử dụng lá phiếu gửi qua thư để bỏ phiếu đã đóng một vai trò quan trọng trong các kết quả bầu cử hồi tuần trước. Các thành viên Đảng Cộng Hòa Pennsylvania đang thảo luận với nhau về cách phản ứng trong cuộc bầu cử tiếp theo. Đảng Cộng Hòa có hai quan điểm: loại bỏ việc bỏ phiếu bầu qua thư — điều này có vẻ khó xảy ra với nhiều thành viên Đảng Dân Chủ được bầu hơn đang nắm quyền — hoặc tìm hiểu cách các Đảng Dân Chủ có được hàng loạt các phiếu bầu qua thư và sử dụng chiến lược tương tự.

Trong các bài diễn văn tranh cử và trên mạng xã hội, Đảng Dân Chủ ở Pennsylvania đã tích cực khích lệ cử tri bỏ phiếu qua đường bưu điện trong những ngày trước cuộc bầu cử. Thường thì những người ủng hộ sẽ đăng bài trên Twitter về một ứng cử viên mà họ vừa gửi qua thư trong lá phiếu của họ.

Nhìn vào những con số đằng sau cuộc bầu cử cho thấy Đảng Dân Chủ phụ thuộc nhiều như thế nào vào việc bỏ phiếu qua thư.

Theo Bộ Ngoại giao Pennsylvania, 1,439,579 cử tri đã yêu cầu bỏ phiếu qua thư trên toàn tiểu bang. Trong số đó, 986,540 cử tri, tương đương 69%, là thành viên Đảng Dân Chủ đã ghi danh, và 303,438 cử tri, tương đương 21%, là thành viên Đảng Cộng Hòa. Phần còn lại là các cử tri độc lập.

Tại 60 trong số 67 quận của Pennsylvania, 50% trở lên trong số các phiếu bầu được yêu cầu qua thư là dành cho Đảng Dân Chủ. Ở tất cả các quận, ít hơn một nửa số yêu cầu bỏ phiếu qua thư đã đến từ các thành viên Đảng Cộng Hòa, và thường ít hơn rất nhiều. Tại 29 quận, 29% hoặc ít hơn số phiếu bầu được yêu cầu đã thuộc về Đảng Cộng Hòa.


Beth Brelje
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Bà Beth Brelje là một ký giả điều tra đưa tin về chính trị, tòa án, cũng như những tin tức thú vị nhất và đôi khi bị che giấu của khối thịnh vượng chung Pennsylvania. Quý vị có thể gửi các ý tưởng cho bà qua địa chỉ: [email protected]

Thanh Tâm lược dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times


Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn