Chiến thuật chia rẽ của Bắc Kinh có hiệu quả? Quốc tế chỉ trích giọng điệu PR Trung Quốc của Tổng thống Macron