Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật: Danh tướng nhà Trần tài đức vẹn toàn