Nguyễn Hữu Cảnh: Vị tướng dẹp yên nước láng giềng, mở ra vùng đất Phương Nam