Đảng cầm quyền ‘bị xóa sổ’ trong cuộc bầu cử ở Nam Phi

Kỷ nguyên mới của nền chính trị liên minh hỗn loạn bắt đầu.