Chính phủ Solomons thân Bắc Kinh tuyên bố một quan chức chỉ trích ĐCSTQ là đặc vụ ngoại quốc