Chuyên gia: Trung Quốc sẽ phá hoại liên minh Hoa Kỳ-Marshall nếu thỏa thuận quân sự không được gia hạn