Gặp cản trở thương mại ở châu Á và châu Âu, chính phủ TT Biden bị phân tâm trong cuộc đối đầu với Trung Quốc

Việc ông Biden không đạt được các hiệp định thương mại ở châu Âu và châu Á sẽ không chỉ làm suy yếu khả năng ứng phó với Trung Quốc của Hoa Kỳ mà còn làm tổn hại đến cơ hội tái tranh cử của ông.