Chính phủ Tổng thống Biden sẽ bán thêm 20 triệu thùng dầu từ kho dự trữ