Các chuyên gia: Giá xăng có thể tăng trở lại khi ‘màn hai của dầu’ sắp diễn ra