Chính phủ TT Biden áp loạt trừng phạt ‘nhanh chóng và nghiêm khắc’ lên Nga