Chính phủ TT Biden ban bố ‘tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng’ đối với bệnh đậu mùa khỉ trên toàn quốc