Cơ quan Hoa Kỳ thúc đẩy quy định mới nhắm mục tiêu máy phát điện chạy bằng gas di động

CPSC đồng thuận biểu quyết thông qua các biện pháp an toàn hơn nhằm ngăn ngừa ngộ độc carbon monoxide