Từ các thành phố lớn đến các con đường chính của thị trấn nhỏ, Mỹ quốc mừng Ngày Độc Lập theo phong cách kỷ lục

Bất kể nắng nóng và giông bão, gần 61 triệu người sẽ đổ ra đường, chi 9.4 tỷ USD cho thực phẩm, 2.4 tỷ USD cho pháo bông trong bốn ngày cuối tuần mừng Ngày Độc Lập.